Privacy Policy

1. Inleiding
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Fysio Box. Door gebruik te maken van deze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

2. Gegevensverzameling
Wanneer u zich aanmeldt bij De Fysio Box, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te voeren.

3. Doeleinden
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verlenen van toegang tot onze sportschool en faciliteiten.
Het plannen en beheren van fysiotherapieafspraken.
Communicatie omtrent wijzigingen, aanbiedingen en nieuwsbrieven.
4. Derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verkocht. In enkele gevallen kunnen de gegevens intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5. Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van gebruikers te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

6. Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

7. Cookies
Op de website defysiobox.nl maken we gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.

8. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

9. Contact
Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via onze website defysiobox.nl.