Algemene voorwaarden

Definities

 • Klant: de persoon die een overeenkomst aangaat met De Fysio Box.
 • Diensten: alle diensten die De Fysio Box aanbiedt, waaronder sportschoolfaciliteiten en fysiotherapie.
 • Overeenkomst: de afspraak tussen De Fysio Box en de klant over het gebruik van de diensten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van De Fysio Box.


Registratie

 • Bij registratie bij De Fysio Box dient de klant juiste en actuele informatie te verstrekken.
 • De klant is verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar accountgegevens.

Tarieven en Betalingen

 • De actuele tarieven staan vermeld op de website (defysiobox.nl).
 • Betalingen dienen vooraf te worden voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling is De Fysio Box gerechtigd de toegang tot de diensten op te schorten.

Annulering en Beëindiging

 • Annulering van afspraken dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te gebeuren.
 • Bij te late annulering kan De Fysio Box het volledige bedrag in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

 • De Fysio Box is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant.
 • De klant neemt deel aan de activiteiten op eigen risico.

Privacy

 • De Fysio Box respecteert de privacy van klanten en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid op de website.

Gedragsregels

 • Klanten dienen respectvol om te gaan met andere klanten en medewerkers.

Wijzigingen

 • De Fysio Box behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd via de website.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via de website defysiobox.nl of door een e-mail te sturen naar info@defysiobox.nl.

KVK: 55201377